EN LT
Castor & Pollux

EN

multiple name used by Lithuanian cultural terrorists. Since their appearence in Lithuanian cultural press in early 2006 they published huge ammount of counter-cultural texts which gradually obtained coherent revolutionary retorics and stepped away from narrow cultural ghetto into wider social-political contexts.

LT

Lietuvos kultūrinių teroristų kolektyvinis pseudonimas. Jie pradėjo šiuo vardu pasirašinėti savo kontrkultūrinius kritinius tekstus jau 2006 metais. šiuo metu jie aktyviai reiškiasi platesnėje socio-politinėje erdvėje ir siejami su radikaliuoju kairiuoju diskursu.AUTORITARIZMAS MUMYSE IR GRETA MŪSŲ
Parašė   
Šeštadienis, 15 Gegužė 2010 18:40

 

Tiesioginės demokratijos šaukliai Castoras su Polluxu diagnozuoja rimtą sociumo ligą – įsisenėjusį autoritarizmo vėžį. Ryžtingu mostu jie atmeta tariamos demokratijos apologetų propagandą ir praneša baisiąją naujieną – Lietuva yra pati tikriausia autoritarinė valstybė.

Skaityti daugiau...