EN|LT
Dmitry Vilensky

EN

(born in 1964) is an artist and cultural activist based in St. Petersburg, Russia. In 2003 he initiated the platform “Chto delat?/ What is to be done?”. He is editor of the newspaper Chto delat?/ What is to be done? www.chtodelat.org 

LT 

Menininkas ir kultūrinis aktyvistas Dmitrijus Vilenskis (St. Peterburgas, Rusija) gimė 1964 metais. 2003 metais jis įkūrė kultūrinį-politinį sąjūdį „Čto delat’?” („Ką daryti?“) ir tapo tuo pačiu pavadinimu leidžiamo laikraščio (www.chtodelat.org) redaktoriumi. D. Vilenskis dažniausiai dirba daugiadiscipliniuose kūrybiniuose kolektyvuose, jo kūrybinė veikla siejama su video, fotografija, tekstais, instaliacijomis ir parodų architektūra. Nevengia radikalios ir atvirai kairuoliškos retorikos. Save įvardija tarybų komunistu (council communist).   

 

.............................................................................................................................8 BADO STREIKO DIENOS - PETERBURGO AKTYVISTAI PROTESTUOJA PRIEŠ ARTIOMO LOSKUTOVO AREŠTĄ
Parašė Dmitry Vilensky   
Sekmadienis, 07 Birželis 2009 23:12

 

 

  Gegužės 15 d. jaunosios kartos menininkas Artiomas Loskutovas buvo apkaltintas narkotinių medžiagų (marihuanos) laikymu  ir areštuotas savo gimtajame Novosibirske liūdnai pagarsėjusio Vidaus reikalų ministerijos ekstremizmo prevencijos centro (centras E) vietinių pajėgų iniciatyva. A. Loskutovas ir jo rėmėjai teigia, kad policija pati pakišo marihuaną į jo krepšį, kad galėtų inkriminuoti nusikaltimą. Šis menininkas yra vienas pagrindinių taip vadinamos kasmetinės “Monstracijos” organizatorių. Tai renginys kiek primenantis visuotinio flash mobo gatvės fiestą, kurios metu žmonės išeina į gatves su visiškai absurdiškais nieko bendra su politika neturinčiais transparantais bei skanduoja absurdiškus šūkius ar šiaip tekstus. Dėl šių renginių Centras jau senokai nenuleido akių nuo A. Loskutovo. Kaltinimų ikiteisminiam tyrimui pateikimo metu – gegužės 20 d. - paaiškėjo, kad Centras klausėsi A. Loskutovo ir jo draugų telefoninių pokalbių jau paskutinius šešerius mėnesius. Balandžio mėnesį ir per gegužės 1-ąją A. Loskutovas buvo kviečiamas į Centrą „pokalbiui”, o jo tėvams buvo paskambinta ir pranešta, kad sūnus priklauso pavojingai sektai. Šis įvykis kaip ir jo aplinkybės rodo, kad prieš A. Loskutovą ir jo bičiulius Novosibirsko „monstrantus“ pradėta įbauginimo kampanija.

Skaityti daugiau...
 
8 DAYS OF HUNGER STRIKE - ACTIVISTS IN PETERSBURG PROTEST THE ARREST OF ARTIST ARTYOM LOSKUTOV
Parašė Dmitry Vilensky   
Sekmadienis, 07 Birželis 2009 23:12

 

 

On May 15, the young contemporary artist Artem Loskutov was arrested
in his native Novisibirsk and charged with possession of a narcotic
substance (marijuana) by the local branch of the Interior Ministry's
notorious Center for Extremism Prevention (Center "E"). Loskutov and
his supporters claim that the police planted the marijuana in his bag
in order to incriminate him. As one of the organizers of the annual
"Monstration" -- a flash mob street party in which young people march
with absurdist, non-political slogans -- Loskutov had long been an
objection of the Center's attentions. At a pre-trial custody hearing
on May 20, it was revealed that the Center had been tapping the phones
of Loskutov and his friends for the past six months. In April and on
May Day itself, Loskutov had been summoned to the Center for
"discussions," and his parents had been called and told that their son
was a member of a dangerous sect. The circumstances of the case and
the way that he was arrested thus point to a campaign of intimidation
directed both at Loskutov and his fellow "monstrators" in Novosibirsk.

Skaityti daugiau...
 
Space between Self-Organization and Institution
Parašė Dmitry Vilensky   
Antradienis, 09 Gruodis 2008 17:19

And I would prefer to organize it in a form of a seminar - means that I am preparing the set of questions and make a brief comments on them and then offer all of us to discuss it... My presentation will be based on the dialogue that we did together with Redas Diržys few months ago:  

RD: With greatest interest I red your manifesto on political exhibition and so far I am artist used to partake different kinds of the shows first would like to admit that many aspects of the show you’ve described fits to the ideal model I would like to deal with. But would you agree or not I found the model too much utopian and even contradictious because of many factors. First we should admit that the role of the Temporary Artists’ Soviets is nothing else but to seize the power. To what extend it should overtake the power? Curatorial, institutional, that inside of the art system or that of the whole society in general? What is the main goal of the seizing the power?  

DV: First I should say that my idea of the Soviet is not about “to seize the power”. I think that Soviets, as a type of political organization, is still the most challenging model because it non-dialectically embraces two opposite types of power – constituted (power over, force that administrates live) and constituting power – the potentiality in action -  that is enable to permanently invent new forms of political life. So I do not want to speculate too much on the possibilities of crisis governing but I think that idea of the art soviets is about demonstrating that radically different form of organization of cultural production and its dissemination from beurocratic–corporate model is possible. And such a forms organize a sort of situation of clash of powers as once happened during Russian revolution when state power could do nothing without negotiation with local Soviets. But we should also admit that vice versa – Soviets also negotiate many of its activities with real power of state and its institutions and this is exactly the situation where the true politics begin. 

 

Skaityti daugiau...
 
Tarp savivaldos ir institucijos
Parašė Dmitry Vilensky   
Antradienis, 09 Gruodis 2008 18:45

Aš norėčiau suorganizuoti seminarą – tai reiškia, kad paruošiu keletą klausimų, pateiksiu trumpus komentarus ir pasiūlysiu diskutuoti...Mano prezentacijos pagrindas bus prieš kelis mėnesius įvykęs poleminis pokalbis su Redu Diržiu:

 

  

Apie politines parodas, menininkų tarybas ir meno radikalizavimą

  

Poleminis pokalbis su menininkų grupės Čto delat’? nariu DMITRIJUMI VILENSKIU iš Rusijos. Kalbasi REDAS DIRŽYS

 

  REDAS DIRŽYS: Su didžiausiu malonumu perskaičiau tavąjį politinės parodos manifestą. Kadangi esu menininkas ir dažnokai dalyvauju įvairiausio raugo parodose, turiu prisipažinti, kad tavo aprašytoji yra būtent tokia, kurioje norėčiau dalyvauti. Nežinau, ar sutiksi su manimi, ar ne, bet man atrodo, kad būtent toks modelis yra pernelyg utopinis ir netgi prieštaringas dėl daugelio priežasčių.

Pirma, mes turime pripažinti, kad „laikinųjų menininkų tarybų“ vaidmuo yra valdžios perėmimas. Iki kokio lygio ketinama perimti valdžią: kuratorinio ar institucinio, tik meno sistemos viduje ar visuomeniniu lygmeniu apskritai? Koks valdžios perėmimo tikslas?

  

DMITRIJUS VILENSKIS: Noriu pabrėžti, kad mano idėja apie tarybas neturi jokių užmačių „užgrobti valdžią“. Manau, kad tarybos, kaip politinės organizacijos tipas, yra vis dar patraukliausias modelis dėl to, kad jos nedialektiškai aprėpia du priešingus valdžios polius – atstovaujamąją (valdžią, kuri koordinuoja gyvenimą) ir vykdomąją  (galimybę veikti). Tai nulemia nuolatinį naujų politinio gyvenimo formų atsiradimą. Taigi nenorėčiau pernelyg spekuliuoti kalbomis apie valdymo krizę, bet esu įsitikinęs, kad menininkų tarybos – tai tokia organizacijos forma, kuri radikaliai skiriasi nuo biurokratinio-korporacinio kultūros gamybos ir jos sklaidos modelio. Ir būtent šios formos sukuria skirtingų jėgų konfrontaciją, kaip tai jau kartą atsitiko Rusijos revoliucijos metu, kai valdžia nieko nebegalėjo padaryti be derybų su vietos tarybomis. Taip pat mes turime pripažinti, kad pačios tarybos gali susitarti su valstybės valdžia bei jos institucijomis dėl savo veikų – būtent tada ir prasideda tikroji politika.

 

Skaityti daugiau...