EN|LT
Darius Vaičekauskas & Vladas Balsys

EN

VLADAS BALSYS: The Provisional President of the Organization of Lithuanian Non-creators (LNO) 

DARIUS VAIČEKAUSKAS: curator at Klaipėda Exhibitin Palace; the chairman of Art Creators Union.  

LT

VLADAS BALSYS: LNO laikinasis prezidentas

DARIUS VAIČEKAUSKAS: Klaipėdos dailės parodų rūmų kuratorius, Meno Kūrėjų Sąjungos pirmininkas   

 

.............................................................................................................................